СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Това са услуги, които  обхващат допълнителни дейности като данъчна регистрация на фирмата Ви, Прекратяване на фирмата Ви, Справки за един или друг лицензионен режим в Обединеното Кралство, Проверка на счетоводни документи, Изготвяне на трудови договори, Обжалвания на решения и актове на институции и др.

unnamed

Щом станете наш клиент започваме да водим пълни сметки на вашата дейност

finance_report_infographic-512

Изготвяме периодични отчети за управлението на Вашето счетоводство

HMRC-08

Съставяме и изпращаме необходимите отчети на Companies House и HMRC

76-512

В счетоводната си работа се ръководим изцяло от указанията на HMRC